Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Grunts

Iekārta daļiņu izmēra noteikšanai

Order

Apraksts

Iekārta daļiņu izmēra noteikšanai ar segmentācijas metodi ar gidrometra palīdzību. Kalpo grunts daļiņu sašķirošanai pēc izmēriem.


Gaišzilā metilēna testa komplekts

Order

Apraksts

Gaišzilā metilēna testa komplekts. Kalpo māla satura noteikšanai nelielos pildvielas paraugos.


Smilts ekvivalenta komplekts

Order

Apraksts

Komplekts smilts ekvivalenta noteikšanai. Māla, dūņu un putekļu sastāva noteikšanai beramajās gruntīs un smalkajās pildvielās.