Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Dozators Seripettor® pro

Dozators Seripettor® pro

Order

Seripettor® pro ir pārējiem dozatoriem alternatīva iekārta neagresīvu šķīdumu ekonomiskai dozēšanai, kas precizitātes ziņā neatpaliek no salīdzinoši dārgākajiem modeļiem.

Pielieto laboratorijā biežāk izmantojamo šķīdumu dozēšanai: buferšķīdumi, polārie šķīdinātāji, bioloģiskie šķīdumi – ekstrakti, mazas koncentrācijas sārmu vai skābju šķīdumi, spirti,  ūdeņraža peroksīds, šķīdumiem ar paškristalizācijuas tendenci un blīvumu līdz 13,6 g/cm3

Specifikācija

  • Tilpums, ml: 0,2 - 2; 1 - 10; 2,5 - 25
  • Iedaļas, ml: 0,04; 0,2; 0,5