Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Termoreaktors (ET 108, ET 125, ET 125 SC)

Termoreaktors (ET 108, ET 125, ET 125 SC)

Order

ET 108 paredzēts 8 stobriņu apstrādei, bet ET 125 var sildīt 25 stobriņus.

Galvenokārt izmanto: COD (150°C),
TOC (120°C),
Kopējam hromam (100°C),
Kopējam slāpeklim (100°C),
Kopējam fosforam (100°C).

Nepieciešamās temperatūras un reakcijas laiks ir programmējami ar membrānu taustiņiem vadības panelī (30, 60, 120 minūtes), iespējama apstrādes turpināšana. Pēc reakcijas pabeigšanas iekārta automātiski izslēdzas un ziņo par to ar skaņas signālu. (Svars 2.15 un 3.6 kg).