Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Biretes

Automātiskās Peleta biretes

Order

Apraksts

A klase, ar PTFE izejas ventili un noslēdzošo stikla krānu, Šelbaha joslu, bez pudeles un gumijas bumbiera

Biretes, A klase

Order

Apraksts

Ar PTFE ventili sānos, atbilst ISO 385 DIN 12700

Biretes, A klase

Order

Apraksts

Ar PTFE ventili, atbilst ISO 385 DIN 12700

Banga mikrobiretes

Order

Apraksts

Ar noslēdzošo krānu sānos