Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Stikla aparāti ūdens analīzēm

Katalogs Laboratorijas trauki Stikla aparāti ūdens analīzēm
Dīna Starka iekārtas ūdens noteikšanai

Order

Apraksts

Izmantojot ksilēnu

Markusona iekārtas destilēšanai

Order

Apraksts

Markusona iekārtas destilēšanai

Destilēšanas iekārtas

Order

Apraksts

Nepārtrauktai ūdens destilēšanai un bidestilēšanai

Destilēšanas iekārtas

Order

Apraksts

Ar šlifu, bidestilēšanai

Destilēšanas iekārtas

Order

Apraksts

Ar šlifu, bidestilēšanai

Destilācijas iekārta fluora noteikšanai

Order

Apraksts

Destilācijas iekārta fluora noteikšanai.
1. Apaļkolba, 1000 ml, centrālais kakls 29/32, sānu kakls 14/23.
2. Gāzu ievades caurulr.
3. krāns.
4. Starpcaurule.
5. Destilatora galva.
6. Destilācijas kolba ar 2 kakliem.
7. Dzesēšanas spirāle.
8. Vārglāze (beikera), 150 ml , augstā forma.

Metālu noteikšanas iekārta

Order

Apraksts

Metālu noteikšanas iekārta – Pb (E21), Ag , Bi, Cd, Cu, Ni, Ti, Zn:
1. galva (A tips) ar konusu 29/32 un iemavu 14/23 un krānu.
2. Galva (B tips) ar konusu un iemavu 14/23 un krānu.
3. Pamatne ar iemavu 14/23.
4. Rezervuāra trauks (pudele), 1000 ml, NS 29/32.

Iekārta cianīdu noteikšanai

Order

Apraksts

Iekārta cianīdu noteikšanai.
1. Apaļdibena kolba ar 3 kakliem, centrālais 29/32, sānu kakli 14/23.
2. Lībiga kondensētājs ar apvalku, 300 mm garums, NS 29/32.
3. Gāzu skalotne, 250 ml.
4. Uzpildes caurule.
5. Absorbcijas pipete, konuss 29/32.

Cianīdu noteikšanas paraugu caurules

Order

Apraksts

Cianīdu noteikšanas paraugu caurules:
1. 1 ml paraugu caurule, konuss 14/23 un 2 krāni.
2. 10 ml paraugu caurule.
3. 100 ml paraugu caurule

Iekārta gaistošo sulfīdu noteikšanai

Order

Apraksts

Iekārta gaistošo sulfīdu noteikšanai.
1. Apaļkolba, 250 ml.
2. Lībiga kondensētājs ar apvalku, 250 mm.
3. Adapteris iemavai 14/23 un konusam 29/32.
4. Adapteris ar konusu 29/32 un labās puses gala cauruli.
5. Pilināmā piltuve, 100 ml.
6. Līkums ar konusiem 14/23.
7. Dalītājpiltuve, cilindriska, sānu kakla iemava 10/19, stikla krāns.
8. Plastmasas korķis 29/32.
Lapaspuse: 12