Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Higro un higro-termo devējs

Higro un higro-termo devējs

Order

Dod gaisa relatīvā mitruma un temperatūras mērījumus telpās, ventilācijas sistēmās, kā arī ārējā vidē. Izpildījuma varianti dažādām temperatūrām, ar sprieguma vai pretestības izejas signālu. Jāpieslēdz attiecīgai reģistrējošai un indicējošai iekārtai.

Ražotāja nomenklatūras Nr. 907031