Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Termostati

Ārējas montāžas STMA tipa termostats ar mikroslēdzi

Order

Apraksts

Stieņveida termostata darbība pamatojas uz lineāru, temperatūras atkarīgu zondes- stieņa izplešanos, kas tiek nodota tālāk caur iekšējo caurulīti, ar mazāku izplešanās koeficientu, uz mikroslēdzi. Šā tipa termostati tiek plaši pielietoti apkures un klimatiskajās iekārtās.

Ražotāja nomenklatūras Nr. 601530.


Termostats dūmu gāzēm STM-RW-2

Order

Apraksts

Izmanto apkures katlu, kuri tiek sildīti ar šķidro vai cieto kurināmo, dūmu gāzu temperatūras kontrolei. Stieņveida termostata darbība pamatojas uz lineāru, temperatūras atkarīgu zondes- stieņa izplešanos, kas tiek nodota tālāk caur ārējo (aptverošo) caurulīti, ar mazāku izplešanās koeficientu, uz mikroslēdzi. Izmainās serdes stieņa un aptverošās caurulītes garumi, izmaiņu starpība caur pārvades mehānismu tiek nodota uz mukroslēdzi, kas iedarbojas, pārsniedzot uzstādītās temperatūras vērtību. caurulītei atdzistot par 10-30oK, mikroslēdzis atgriežas iepriekšējā stāvoklī. Caurulītes bojājuma gadījumā strāvas ķēde saglabājas pārtrauktā stāvoklī.

Ražotāja nomenklatūras Nr. 601540.


Ārējas montāžās AM tipa termostats

Order

Apraksts

Ārējas montāžās AM tipa termostati ar vienu vai diviem polāriem momentānas darbības slēdžiem. Pielieto ūdens uzsildīšanas, apkures, tvaika ieguves iekārtās, baseinu uzturēšanas sistēmās.

Ražotāja nomenklatūras Nr. 603041


Ārējas montāžās AMTHF tipa termostats

Order

Apraksts

Ārējas montāžās AMTHF tipa termostati ar 2, 3 vai 4 polāriem momentānas darbības slēdžiem. Pielieto telpu apkures iekārtās, laboratorijās (fotolaboratorijās), kontroles un klimata kamerās (skapjos).

Ražotāja nomenklatūras Nr. 603051


Termostats telpām, JUMO, AMRc tips

Order

Apraksts

Termostats telpām, JUMO, AMRc tips. Pielieto apkures, klimatiskajās, ventilācijas sistēmās ražošanas telpām, oranžērijām. Darbības pamatā šķidruma izplešanās princips.

Ražotāja nomenklatūras Nr. 604041


Ārējas montāžas, odinārs ATH tipa termostats

Order

Apraksts

Ārējas montāžas, odinārs ATH tipa termostats. Darbības pamatā šķidruma izplešanās princips. Elektrisko ķēdi pārtrauc mikroslēdzis. Pielietojams dažādu termisko procesu kontrolē un regulēšanā.

Ražotāja nomenklatūras Nr. 603021