Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Ārējas montāžās AMTHF tipa termostats

Katalogs Rūpniecisko procesu monitori (JUMO) Termostati Ārējas montāžās AMTHF tipa termostats
Ārējas montāžās AMTHF tipa termostats

Order

Ārējas montāžās AMTHF tipa termostati ar 2, 3 vai 4 polāriem momentānas darbības slēdžiem. Pielieto telpu apkures iekārtās, laboratorijās (fotolaboratorijās), kontroles un klimata kamerās (skapjos).

Ražotāja nomenklatūras Nr. 603051